מנהיגות ירוקה

"דמות הבוגר אליה שואף בית הספר, היא אדם המעורב בסביבתו ובחברתו ותורם להן ומוכן ליטול אחריות אישית..." (מתוך האמנה הבית ספרית).

קבוצת תלמידים משכבת י' לקחה על עצמה משימה חברתית סביבתית. קבוצה זו מעוניינת להוביל שינוי בבית ספרנו בתחום איכות הסביבה על ידי הגברת מודעות התלמידים והקהילה באמצעות פרויקטים שונים אותם הם יוזמים ומבצעים.

השנה הוחלט על ידי התלמידים לפעול במספר תחומים :