הרמוניה של צבעים

צבעים מנוגדים

צבעים אנלוגיים

  • הרמוניה של ניגוד גאמה שימוש בטונים של אותה גאמה, ללא קצב, ממקומות מרוחקים בגאמה.

  • הרמוניה של גאמה שימוש מדורג וקצוב בטונים קרובים בשייכים לאותה גאמה.

  • הרמוניה של ניגודי גוונים גוונים הלקוחים מגאמות סמוכות בטונים מרוחקים.

  • הרמוניה של גוונים שני גוונים מגאמות סמוכות (אדום וכתום לדוגמא) בטונים דומים.

  • הרמוניה של ניגודי צבעים צבעים מנוגדים בטונים מרוחקים.

  • הרמוניה של אור צבעוני דומיננטי צבעים מנוגדים בטונים קרובים.

תורת הצבע של שברל

אמנות האורצל

ציור בצבעים שטוחים.