אמנות האור-צל

ייצוג מדויק ככל האפשר של אובייקט בעל נפח באופן שהדימוי ייקלט בעין המסתכל כאובייקט עצמו. הבעיה של ציור העובד לפי שיטה זו היא האור, שברל מפנה את תשומת ליבו של האמן לכך שמצבי אור שונים גורמים לשינויים בצבע. הוא הגיע למסקנה כי "כדי להעתיק בנאמנות את המודל, צריך לעשות אחרת ממה שרואים". מסקנה זו משחררת את האמן שמכיר את החוקים, מלצייר עפ"י ראייה, ע"י יצירת מצבים בציור שיאפשרו השפעות הדדיות של צבעים בדומה לאלו המתרחשות במציאות (בהמשך התגלה כי הצבעים בציור מתנהגים אחרת מאשר בטבע ועל כן עצה זו אינה יעילה).

תורת הצבע של שברל

הרמוניה של צבעים

ציור בצבעים שטוחים.