במקור מונפשות המצגות ומלוות קול. עקב אי תאימות תכנת ההנפשה לעברית נוטרלו רכיבים אלה.


חזרה לאתר הבית - יפעת
לכתה י'

בעיה אלגוריתמית

המחשב ואתה

חישובי מלבן

אותות במחשב

חישוב קוביה

חיסור בינארי

חילוק מספרים שלמים (Div-Mod)

פס - קל

ביצוע מותנה (IF)

החלפת ערכים בין משתנים

מיון שלשה מספרים

יח' 3 - קבצי תרגול

פרוצדורות

ביצוע חוזר מתוכנן (FOR LOOP)

לכתה י'א

רקורסיה

יחידה שלישית