י"א-תקופה2- פרק4- (ב)1

המרד בגטאות:

מי היו המורדים? מה היו מטרות המרד? קשיי ההתארגנות, לבטים ודילמות של המורדים וייחודו של המרד בגטו ורשה.

 

"למען 10 שורות בהיסטוריה": מאבק שיש בו סמל או ביטוי שהלוחמים חברי תנועות הנוער לחמו כדי לחנך ולהראות שהיהודים לא הלכו כצאן לטבח.

 

 

לבטים ודילמות של המורדים בגטאות

 

קשיי ההתארגנות למרד בגטו וורשה

1)     קושי בהשגת נשק.

2)     קושי להתארגן ולהתאמן במסגרת עירונית צפופה.

3)     אין תמיכה ציבורית מחוץ לגטו.

4)     חשש מהלשנות בעיקר מהיודנרטים ומהמשטרה היהודית – ואז הטלת עונשים קולקטיבים.

5)     קושי בקביעת עיתוי למרד, כיוון שטעות בחישוב תביא לחיסול כל הגטו.

 

ייחודיותו של מרד גטו ורשה