י"א-תקופה2-פרק4-(1)(א)4

הגטאות:

מטרות מוצהרות והסברים להקמתם, דרך ניהול הגטאות, התפקידים שהוטלו על היודנראטים, דרכי הפיקוח על הגטו.

 

מטרות הנאצים בהקמת הגטאות