.שירת ימי הביניים ושירה חדשה

בר-יוסף אברהם

,1983 ,משירת ימה"ב

:עמודים

,פוני מלכה

השירה העברית בספרד
,1996 ,בימה"ב

:עמודים

צדקה רינה

1988 ,ראה שמש

:עמודים

שם השיר


96-86

15-10

ראה שמש /רשב"ג


104-97

21-20

כתב סתו/ רשב"ג

80-77

133-124

27-22

כתנות פסים/ רמב"ע


73-65

106-105 ,103

/שפל רוח שפל ברך
רשב"ג

112-109


109-106

/ישנה בחיק ילדות
ריה"ל

175-173

166-159

125-122

לבי במזרח/ריה"ל

97-94

166-159

139

הבא מבול/ריה"ל


85-74

65-62

מליצתי בדאגתי/ רשב"ג

:השירה המודרנית נלמדת בהשוואה לשירת ימי הביניים

שירה חדשה

שירת ימי הביניים

אל תחשוב לי זאת לעוון / נתן זך

שפל רוח שפל ברך / רשב"ג

גשם בשדה הקרב / יהודה עמיחי

ראה שמש / רשב"ג

בלילות הסתו / דוד פוגל

כתב סתו / רשב"ג

אביב (כזה מעודו) / רחל

כתנות פסים / רמב"ע

מת אב ומת אלול / נתן יונתן

מת אב ומת אלול / הנגיד

שלא יודעים לשאול / ד. אבידן

ליבי במזרח / ריה"ל

שקספיר: מקבתסיפורי עגנון

סיפורים קצרים

שירת ביאליק
ושירה חדשה

:בלזק

אבא גוריו

ספרי קריאה

:ו. גולדינג

בעל זבוב

:סופוקלס
אנטיגונה או אדיפוס
חזרה לאתר הבית

חזרה לעמוד קודם

חזרה לתחילת העמוד