פנים אחרות

מאת

ש"י עגנון







מיכאל הרטמן וטוני סיימו זה עתה את טקס גרושיהם. במבוכתם
ההדדית הם יוצאים לטייל יחדיו אל מחוץ לעיר. בטיולם הם
מגלים פנים אחרות במצבם והאחד בשני. במהלך הסיפור נגלית
.הסיבה לגרושין ונחשף מירקם חייהם



רעיונות

זמן ומקום

מספר

דמויות

עלילה


ליד כל ערך כתוב שם מחברו. ערכים שאין לידם שם מחבר נכתבו
.ע"י יעל פויס






חזרה לתחילת העמוד