פנים אחרות

מאת

ש"י עגנוןמיכאל הרטמן וטוני סיימו זה עתה את טקס גרושיהם. במבוכתם
ההדדית הם יוצאים לטייל יחדיו אל מחוץ לעיר. בטיולם הם
מגלים פנים אחרות במצבם והאחד בשני. במהלך הסיפור נגלית
.הסיבה לגרושין ונחשף מירקם חייהםרעיונות

זמן ומקום

מספר

דמויות

עלילה


ליד כל ערך כתוב שם מחברו. ערכים שאין לידם שם מחבר נכתבו
.ע"י יעל פויס


חזרה לתחילת העמוד